Tots els productes

Fetge

Fetge fresc
Micuit natural fresc
Bloc (mousse)

Carn

Carn fresca
Carn curada i a la brasa
Carn confitada
Elaborats

Hamburgueses y botifarres

Croquetes

Croquetes
Croquetons

Pasta farcida

Canelons
Canelons XXL
Canelons sense gluten
Ravioli
Lassanya

Delicatessen de foie